A la feina, la diferència entre ser actiu i reactiu té a veure amb la forma en què enfoques i gestionas les tasques i els desafiaments que se’t presenten. Aquí tens una explicació en català de cada concepte:

  1. Actiu: Ser actiu a la feina implica ser proactiu i prendre la iniciativa en l’execució de tasques i en la presa de decisions. Un treballador actiu és aquell que anticipa les necessitats i els problemes potencials i busca solucions de manera anticipada. No espera a rebre instruccions per a actuar, sinó que és proactiu en buscar o proposar idees i millorar els processos de treball. Un treballador actiu és dinàmic, responsable i assumeix un rol actiu en l’avanç de les activitats.
  2. Reactiu: Ser reactiu a la feina significa que reacciones davant de les situacions que es presenten en lloc d’avançar proactivament. Un treballador reactiu espera a rebre instruccions o a què es presenti un problema per actuar. A vegades, això pot limitar la seva capacitat per a resoldre problemes de manera eficient o per a gestionar adequadament les tasques. Un treballador reactiu tendeix a seguir instruccions i indicacions sense prendre la iniciativa de buscar alternatives o millorar el seu rendiment.

En resum, ser actiu a la feina implica ser proactiu, prendre decisions i buscar solucions abans que es presentin els problemes. Ser reactiu, en canvi, implica esperar instruccions i reaccionar davant de les situacions que es presenten. És valorable ser actiu a la feina, ja que mostra iniciativa, autonomia i un enfocament orientat a la resolució de problemes.

Per Exemple a la feina

Aquí tens exemples per il·lustrar la diferència entre ser actiu i reactiu a la feina:

Exemple d’actiu:
Imagina que treballes en un equip de desenvolupament de software i et responsabilitzes de l’assaig i depuració del codi abans de llançar una nova funcionalitat. En lloc de simplement seguir les instruccions, com a treballador actiu, podràs prendre iniciativa per millorar el procés. Podries proposar la implementació de proves automàtiques per identificar errors abans, o buscar noves eines de depuració per a accelerar el procés. D’aquesta manera, estàs actuant proactivament per millorar el rendiment del teu equip i evitar problemes futurs.

Exemple de reactiu:
Suposem que treballes en un servei d’atenció al client i reps trucades amb preguntes o problemes dels clients. Com a treballador reactiu, respondràs a les trucades només quan et contactin i intentaràs resoldre els problemes que et presenten en aquell moment. No prendràs cap acció addicional per anticipar les necessitats dels clients o millorar el servei en general. En aquest cas, estàs reaccionant a les demandes dels clients en lloc d’adoptar una actitud proactiva per anticipar els seus problemes o oferir solucions alternatives.

Ambdós exemples il·lustren com els treballadors actius prenen la iniciativa per millorar i avançar en les seves tasques, mentre que els treballadors reactius es limiten a respondre als desafiaments o instruccions que reben sense prendre una actitud proactiva.