L’Open Data, o dades obertes, és un concepte que es refereix a la pràctica de proporcionar accés lliure i sense restriccions a conjunts de dades. Aquestes dades són compartides amb la comunitat i estan disponibles per a qualsevol persona que vulgui utilitzar-les, redistribuir-les o fins i tot modificar-les. L’objectiu principal de l’Open Data és promoure la transparència, la col·laboració i la participació ciutadana.

A continuació, expliquem alguns dels conceptes clau relacionats amb l’Open Data:

 1. Accessibilitat: Les dades obertes han de ser fàcilment accessibles per a tothom, sense cap mena de barreres. Això significa que les dades han de ser publicades en formats comprensibles i accessibles, preferiblement a través d’Internet.
 2. Llicències obertes: Les dades obertes s’han de lliurar amb llicències que permetin la seva reutilització. Aquestes llicències defineixen les condicions sota les quals les dades poden ser utilitzades, modificades i compartides.
 3. Interoperabilitat: Les dades obertes han de ser compatibles i integrables amb altres conjunts de dades, facilitant així la seva utilització conjunta. Això pot millorar la capacitat d’anàlisi i la comprensió del conjunt global de dades disponibles.
 4. Format obert: Les dades han de ser publicades en formats oberts i estàndards reconeguts. Això assegura que les dades siguin llegibles i accessibles amb una àmplia varietat de programari i eines.
 5. Actualització: Les dades obertes han de ser actualitzades regularment per mantenir-ne la relevància i la utilitat.

L’Open Data pot provenir de diferents fonts, com ara governs, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i altres entitats. Les àrees d’aplicació de l’Open Data són diverses, incloent salut, educació, transport, medi ambient i moltes altres.

En resum, l’Open Data és una pràctica que busca fomentar la transparència i la participació ciutadana mitjançant l’alliberament d’informació que pot ser utilitzada per millorar la presa de decisions, promoure la innovació i crear valor afegit per a la societat en general.

Exemples

Aquí tens una llista de cinc plataformes web on pots accedir a conjunts de dades obertes (Open Data) de diferents àmbits:

 1. Data.gov (Estats Units):
 • Pàgina web: Data.gov
 • Descripció: És la plataforma de dades obertes del govern dels Estats Units. Proporciona accés a una àmplia gamma de conjunts de dades en temes com la salut, l’educació, el medi ambient, la ciència i molt més.
 1. European Data Portal (Unió Europea):
 • Pàgina web: European Data Portal
 • Descripció: Aquest portal ofereix accés a conjunts de dades obertes de diversos països de la Unió Europea. Inclou informació sobre economia, medi ambient, societat i altres temes rellevants.
 1. Open Data Portal (Regne Unit):
 • Pàgina web: GOV.UK – Open Data
 • Descripció: Aquest portal és la plataforma oficial del govern del Regne Unit per a la publicació de dades obertes. Conté conjunts de dades sobre diverses qüestions, com ara transport, salut, educació i més.
 1. Datos.gob.mx (Mèxic):
 • Pàgina web: Datos.gob.mx
 • Descripció: Aquesta és la plataforma de dades obertes del govern mexicà. Proporciona accés a una àmplia gamma de conjunts de dades sobre temes com població, economia, seguretat i altres.
 1. World Bank Open Data:
 • Pàgina web: World Bank Open Data
 • Descripció: El Banc Mundial ofereix un extens conjunt de dades obertes relacionades amb el desenvolupament mundial. Aquestes dades inclouen indicadors econòmics, socials i ambientals de països de tot el món.

Recorda revisar les llicències d’ús de cada conjunt de dades per assegurar-te de complir amb els termes i les condicions d’ús.