El número pi (π) és una constant matemàtica que representa la relació entre la circumferència d’un cercle i el seu diàmetre. El valor de pi és aproximadament 3,14159, però és un nombre irracional, el que significa que té infinites xifres decimals no repetitives.

Pi és una constant que ha estat estudiada des de l’antiguitat i és àmpliament utilitzada en diverses àrees de les matemàtiques, la física i l’enginyeria. És una de les constants més importants i conegudes en el món de les matemàtiques.

La relació entre la circumferència (C) i el diàmetre (d) d’un cercle es pot expressar utilitzant pi de la següent manera: C = π · d. També es pot utilitzar per calcular l’àrea d’un cercle, que és igual a l’àrea de pi ràdit quadrat (A = π · r²), on r és el ràdi del cercle.

El valor de pi ha estat calculat amb precisió fins a milions i bilions de xifres decimals utilitzant diverses tècniques matemàtiques i computacionals. Malgrat això, mai s’ha trobat un patró en les xifres decimals de pi, i això suggereix que és un nombre transcendental.

El coneixement de pi és important en molts àmbits científics i tecnològics, com ara la física, l’enginyeria, la informàtica i les estadístiques. També s’utilitza en fórmules i equacions matemàtiques, com ara la fórmula d’Euler per a sòlids, la sèrie de Taylor i en el càlcul integral.

En resum, pi (π) és una constant matemàtica que representa la relació entre la circumferència i el diàmetre d’un cercle. És un nombre irracional amb infinites xifres decimals no repetitives i té una gran importància en diferents àrees de la ciència i la tecnologia.

Pel·lícules

Aquí tens una llista de pel·lícules que fan referència o mencionen el número pi:

  1. «Pi» (1998) – Aquesta pel·lícula dirigida per Darren Aronofsky segueix la història d’un geni matemàtic obsessiu que intenta descobrir patrons en el mercat financer utilitzant el número pi.
  2. «The Number 23» (2007) – Encara que no es tracta directament del número pi, aquest thriller protagonitzat per Jim Carrey es centra en la fascinació d’un home amb el número 23, que té diverses connexions amb el concepte de nombre irracional.
  3. «Donald in Mathmagic Land» (1959) – Aquesta pel·lícula de Disney és un curtmetratge d’animació que explora els conceptes matemàtics i com són presents en la nostra vida quotidiana. Es menciona el número pi i es mostren exemples pràctics de la seva aplicació.
  4. «The Oxford Murders» (2008) – Aquest thriller psicològic, basat en una novel·la de Guillermo Martínez, gira entorn d’una sèrie de crims relacionats amb patrons matemàtics. El número pi té una petita menció en la trama.
  5. «The Imitation Game» (2014) – Aquesta pel·lícula biogràfica sobre Alan Turing, un pioner de la ciència de la computació, no fa referència directa al número pi, però explora els conceptes matemàtics i la importància dels patrons en el treball de Turing.

Aquesta és només una selecció de pel·lícules que fan alguna menció o tenen una relació indirecta amb el número pi. Hi ha altres pel·lícules i documentals que poden abordar temes matemàtics més amplis, però no se centren específicament en el número pi.