El concepte d’«elevator pitch» (parla d’ascensor) es refereix a una presentació breu i concisa d’una idea, projecte o producte que s’ha de fer en un temps molt limitat, com ara el temps que triga un ascensor a pujar o baixar diversos pisos. És una presentació molt curta, normalment d’entre 30 segons i 2 minuts, que ha de ser prou impactant per captar l’atenció de l’audiència i transmetre clarament el valor i la importància del que s’està presentant. L’objectiu principal d’un elevator pitch és despertar l’interès de qui escolta i aconseguir una segona oportunitat per explicar més detalladament la idea o el projecte en qüestió. Aquest tipus de presentació és molt utilitzat en el món dels negocis, l’emprenedoria i la venda de productes o serveis.

Com fer-ho

Per crear un elevator pitch eficient, és important seguir diversos paràmetres per assegurar que la presentació sigui impactant i persuasiva. Aquí tens alguns dels principals:

  1. Brevetat: Mantén el discurs concís i directe. L’ideal és que el pitch duri entre 30 segons i 2 minuts com a màxim.
  2. Claredat: Utilitza un llenguatge senzill i comprensible per a tots. Evita tecnicismes o jerga que pugui complicar la comprensió.
  3. Identifica el problema o necessitat: Comença destacant el problema o la necessitat que el teu producte o servei resol.
  4. Proposta de valor única (USP): Destaca què fa que la teva idea, producte o servei sigui únic i superior als altres disponibles al mercat.
  5. Segment de mercat: Defineix clarament quin és el teu públic objectiu i com el teu producte o servei respon a les seves necessitats.
  6. Demostració de beneficis: Mostra els beneficis específics que ofereix el teu producte o servei al públic objectiu.
  7. Crida a l’acció: Finalitza el pitch amb una crida a l’acció clara i concreta, com ara sol·licitar una reunió, una prova gratuïta o una venda.
  8. Pràctica i retroalimentació: Practica el teu pitch repetidament i demana retroalimentació per millorar-lo. L’objectiu és assegurar que puguis comunicar la teva idea de manera efectiva en qualsevol situació.

Al seguir aquests paràmetres, podràs crear un elevator pitch que capti l’atenció de l’audiència i transmeti de manera efectiva el valor del teu projecte o idea.