embalses

Tabla de resultados JSON
Nombre Capacidad Nivel Actual

JSON received from the API:

{
  "providers": [
    {
      "provider": "EMBASSAMENT-EST",
      "permission": "READ",
      "sensors": [
        {
          "sensor": "080581-002-ANA006",
          "description": "Nivell absolut",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.255617318 1.651034658",
          "type": "0020",
          "unit": "msnm",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "080581-002",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Foix (Castellet i la Gornal)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "90",
            "Rang m\u00e0xim": "220"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "ALT PENED\u00c8S",
            "Prov\u00edncia": "BARCELONA",
            "Riu": "RIU FOIX",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Subconca": "EL FOIX",
            "Terme municipal": "CASTELLET I LA GORNAL",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "3,74 hm\u00b3",
            "Conca": "EL FOIX",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "386988",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4568011",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "293,32 km\u00b2",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "081419-003-ANA005",
          "description": "Nivell absolut",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "42.099784969 1.58285827",
          "type": "0020",
          "unit": "msnm",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "081419-003",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Llosa del Cavall (Nav\u00e8s)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "740",
            "Rang m\u00e0xim": "1200"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "SOLSON\u00c8S",
            "Prov\u00edncia": "LLEIDA",
            "Riu": "RIU CARDENER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "197,00 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4661827",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "382818",
            "Subconca": "EL CARDENER",
            "Terme municipal": "NAV\u00c8S",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "80,00 hm\u00b3",
            "Conca": "EL LLOBREGAT",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "082687-001-ANA015",
          "description": "Nivell absolut",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "42.122014524 1.878559556",
          "type": "0020",
          "unit": "msnm",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "082687-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Baells (Cercs)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "540",
            "Rang m\u00e0xim": "670"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "BERGUED\u00c0",
            "Prov\u00edncia": "BARCELONA",
            "Riu": "RIU LLOBREGAT",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "503,35 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4663932",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "407302",
            "Subconca": "ALT LLOBREGAT",
            "Terme municipal": "CERCS",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "109,43 hm\u00b3",
            "Conca": "EL LLOBREGAT",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "083036-001-ANA023",
          "description": "Nivell absolut",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.968624956 2.413554059",
          "type": "0020",
          "unit": "msnm",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "083036-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Sau (Vilanova de Sau)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "360",
            "Rang m\u00e0xim": "500"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "OSONA",
            "Prov\u00edncia": "BARCELONA",
            "Riu": "RIU TER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "1564,00 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4646459",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "451408",
            "Subconca": "ALT TER",
            "Terme municipal": "VILANOVA DE SAU",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "165,26 hm\u00b3",
            "Conca": "EL TER",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "170600-001-ANA021",
          "description": "Nivell absolut",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "42.340588782 2.833225165",
          "type": "0020",
          "unit": "msnm",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "170600-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Darnius Boadella (Darnius)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "250"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "ALT EMPORD\u00c0",
            "Prov\u00edncia": "GIRONA",
            "Riu": "RIU MUGA",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "181,20 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4687606",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "486262",
            "Subconca": "LA MUGA",
            "Terme municipal": "DARNIUS",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "61,10 hm\u00b3",
            "Conca": "LA MUGA",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "171899-003-ANA007",
          "description": "Nivell absolut",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.984436008 2.601414188",
          "type": "0020",
          "unit": "msnm",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "171899-003",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Pasteral (la Cellera de Ter)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "190"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "SELVA",
            "Prov\u00edncia": "GIRONA",
            "Riu": "RIU TER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "1799,00 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4648125",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "466982",
            "Subconca": "ALT TER",
            "Terme municipal": "CELLERA DE TER, LA",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "1,30 hm\u00b3",
            "Conca": "EL TER",
            "Titular": "ENDESA GENERACION, SA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "250753-004-ANA010",
          "description": "Nivell absolut",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.962942293 1.605613258",
          "type": "0020",
          "unit": "msnm",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "250753-004",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Sant Pon\u00e7 (Clariana de Cardener)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "490",
            "Rang m\u00e0xim": "620"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "SOLSON\u00c8S",
            "Prov\u00edncia": "LLEIDA",
            "Riu": "RIU CARDENER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "304,99 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4646602",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "384452",
            "Subconca": "EL CARDENER",
            "Terme municipal": "CLARIANA DE CARDENER",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "24,38 hm\u00b3",
            "Conca": "EL LLOBREGAT",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "430430-001-ANA002",
          "description": "Nivell absolut",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.195224935 1.327889195",
          "type": "0020",
          "unit": "msnm",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "430430-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Gai\u00e0 (el Catllar)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "80",
            "Rang m\u00e0xim": "110"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "TARRAGON\u00c8S",
            "Prov\u00edncia": "TARRAGONA",
            "Riu": "RIU GAI\u00c0",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "358,45 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4561777",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "359786",
            "Subconca": "EL GAI\u00c0",
            "Terme municipal": "CATLLAR, EL",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "59,40 hm\u00b3",
            "Conca": "EL GAI\u00c0",
            "Titular": "REPSOL PETR\u00d3LEO, SA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "430496-001-ANA001",
          "description": "Nivell absolut",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.249642381 0.913800784",
          "type": "0020",
          "unit": "msnm",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "430496-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Siurana (Cornudella de Montsant)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "440",
            "Rang m\u00e0xim": "570"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "PRIORAT",
            "Prov\u00edncia": "TARRAGONA",
            "Riu": "E. SIURANA",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "60,40 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4568569",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "325206",
            "Subconca": "RIU DE SIURANA",
            "Terme municipal": "CORNUDELLA DE MONTSANT",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "12,22 hm\u00b3",
            "Conca": "L'EBRE",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "430537-001-ANA006",
          "description": "Nivell absolut",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.134931354 0.960270444",
          "type": "0020",
          "unit": "msnm",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "430537-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Riudecanyes",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "180",
            "Rang m\u00e0xim": "310"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "BAIX CAMP",
            "Prov\u00edncia": "TARRAGONA",
            "Riu": "RIERA DE RIUDECANYES",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "31,00 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4555741",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "328801",
            "Subconca": "RIERA DE RIUDECANYES",
            "Terme municipal": "RIUDECANYES",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "5,32 hm\u00b3",
            "Conca": "RIERA DE RIUDECANYES",
            "Titular": "COMUNITAT DE REGANTS DEL PANT\u00c0 DE RIUDECANYES",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000004",
          "description": "Volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.255617318 1.651034658",
          "type": "0027",
          "unit": "hm\u00b3",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "080581-002",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Foix (Castellet i la Gornal)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "10"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "ALT PENED\u00c8S",
            "Prov\u00edncia": "BARCELONA",
            "Riu": "RIU FOIX",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Subconca": "EL FOIX",
            "Terme municipal": "CASTELLET I LA GORNAL",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "3,74 hm\u00b3",
            "Conca": "EL FOIX",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "386988",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4568011",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "293,32 km\u00b2",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000005",
          "description": "Volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "42.340588782 2.833225165",
          "type": "0027",
          "unit": "hm\u00b3",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "170600-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Darnius Boadella (Darnius)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "60"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "ALT EMPORD\u00c0",
            "Prov\u00edncia": "GIRONA",
            "Riu": "RIU MUGA",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "181,20 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4687606",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "486262",
            "Subconca": "LA MUGA",
            "Terme municipal": "DARNIUS",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "61,10 hm\u00b3",
            "Conca": "LA MUGA",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000041",
          "description": "Percentatge volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.255617318 1.651034658",
          "type": "0039",
          "unit": "%",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "080581-002",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Foix (Castellet i la Gornal)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "110"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "ALT PENED\u00c8S",
            "Prov\u00edncia": "BARCELONA",
            "Riu": "RIU FOIX",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Subconca": "EL FOIX",
            "Terme municipal": "CASTELLET I LA GORNAL",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "3,74 hm\u00b3",
            "Conca": "EL FOIX",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "386988",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4568011",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "293,32 km\u00b2",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000046",
          "description": "Percentatge volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "42.340588782 2.833225165",
          "type": "0039",
          "unit": "%",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "170600-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Darnius Boadella (Darnius)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "100"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "ALT EMPORD\u00c0",
            "Prov\u00edncia": "GIRONA",
            "Riu": "RIU MUGA",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "181,20 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4687606",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "486262",
            "Subconca": "LA MUGA",
            "Terme municipal": "DARNIUS",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "61,10 hm\u00b3",
            "Conca": "LA MUGA",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000092",
          "description": "Volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.195224935 1.327889195",
          "type": "0027",
          "unit": "hm\u00b3",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "430430-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Gai\u00e0 (el Catllar)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "70"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "TARRAGON\u00c8S",
            "Prov\u00edncia": "TARRAGONA",
            "Riu": "RIU GAI\u00c0",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "358,45 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4561777",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "359786",
            "Subconca": "EL GAI\u00c0",
            "Terme municipal": "CATLLAR, EL",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "59,40 hm\u00b3",
            "Conca": "EL GAI\u00c0",
            "Titular": "REPSOL PETR\u00d3LEO, SA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000103",
          "description": "Percentatge volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.195224935 1.327889195",
          "type": "0039",
          "unit": "%",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "430430-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Gai\u00e0 (el Catllar)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "30"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "TARRAGON\u00c8S",
            "Prov\u00edncia": "TARRAGONA",
            "Riu": "RIU GAI\u00c0",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "358,45 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4561777",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "359786",
            "Subconca": "EL GAI\u00c0",
            "Terme municipal": "CATLLAR, EL",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "59,40 hm\u00b3",
            "Conca": "EL GAI\u00c0",
            "Titular": "REPSOL PETR\u00d3LEO, SA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000108",
          "description": "Volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.134931354 0.960270444",
          "type": "0027",
          "unit": "hm\u00b3",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "430537-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Riudecanyes",
          "componentPublicAccess": true,
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "BAIX CAMP",
            "Prov\u00edncia": "TARRAGONA",
            "Riu": "RIERA DE RIUDECANYES",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "31,00 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4555741",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "328801",
            "Subconca": "RIERA DE RIUDECANYES",
            "Terme municipal": "RIUDECANYES",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "5,32 hm\u00b3",
            "Conca": "RIERA DE RIUDECANYES",
            "Titular": "COMUNITAT DE REGANTS DEL PANT\u00c0 DE RIUDECANYES",
            "Estat": "En servei"
          },
          "technicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "energy": ""
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000120",
          "description": "Percentatge volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.134931354 0.960270444",
          "type": "0039",
          "unit": "%",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "430537-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Riudecanyes",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "90"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "BAIX CAMP",
            "Prov\u00edncia": "TARRAGONA",
            "Riu": "RIERA DE RIUDECANYES",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "31,00 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4555741",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "328801",
            "Subconca": "RIERA DE RIUDECANYES",
            "Terme municipal": "RIUDECANYES",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "5,32 hm\u00b3",
            "Conca": "RIERA DE RIUDECANYES",
            "Titular": "COMUNITAT DE REGANTS DEL PANT\u00c0 DE RIUDECANYES",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000123",
          "description": "Volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.249642381 0.913800784",
          "type": "0027",
          "unit": "hm\u00b3",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "430496-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Siurana (Cornudella de Montsant)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "10"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "PRIORAT",
            "Prov\u00edncia": "TARRAGONA",
            "Riu": "E. SIURANA",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "60,40 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4568569",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "325206",
            "Subconca": "RIU DE SIURANA",
            "Terme municipal": "CORNUDELLA DE MONTSANT",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "12,22 hm\u00b3",
            "Conca": "L'EBRE",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000125",
          "description": "Percentatge volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.249642381 0.913800784",
          "type": "0039",
          "unit": "%",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "430496-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Siurana (Cornudella de Montsant)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "70"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "PRIORAT",
            "Prov\u00edncia": "TARRAGONA",
            "Riu": "E. SIURANA",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "60,40 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4568569",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "325206",
            "Subconca": "RIU DE SIURANA",
            "Terme municipal": "CORNUDELLA DE MONTSANT",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "12,22 hm\u00b3",
            "Conca": "L'EBRE",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000126",
          "description": "Volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.984436008 2.601414188",
          "type": "0027",
          "unit": "hm\u00b3",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "171899-003",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Pasteral (la Cellera de Ter)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "1360"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "SELVA",
            "Prov\u00edncia": "GIRONA",
            "Riu": "RIU TER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "1799,00 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4648125",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "466982",
            "Subconca": "ALT TER",
            "Terme municipal": "CELLERA DE TER, LA",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "1,30 hm\u00b3",
            "Conca": "EL TER",
            "Titular": "ENDESA GENERACION, SA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000143",
          "description": "Percentatge volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.984436008 2.601414188",
          "type": "0039",
          "unit": "%",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "171899-003",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Pasteral (la Cellera de Ter)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "40",
            "Rang m\u00e0xim": "180"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "SELVA",
            "Prov\u00edncia": "GIRONA",
            "Riu": "RIU TER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "1799,00 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4648125",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "466982",
            "Subconca": "ALT TER",
            "Terme municipal": "CELLERA DE TER, LA",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "1,30 hm\u00b3",
            "Conca": "EL TER",
            "Titular": "ENDESA GENERACION, SA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000145",
          "description": "Volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.968624956 2.413554059",
          "type": "0027",
          "unit": "hm\u00b3",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "083036-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Sau (Vilanova de Sau)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "170"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "OSONA",
            "Prov\u00edncia": "BARCELONA",
            "Riu": "RIU TER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "1564,00 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4646459",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "451408",
            "Subconca": "ALT TER",
            "Terme municipal": "VILANOVA DE SAU",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "165,26 hm\u00b3",
            "Conca": "EL TER",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000152",
          "description": "Percentatge volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.968624956 2.413554059",
          "type": "0039",
          "unit": "%",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "083036-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Sau (Vilanova de Sau)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "10",
            "Rang m\u00e0xim": "90"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "OSONA",
            "Prov\u00edncia": "BARCELONA",
            "Riu": "RIU TER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "1564,00 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4646459",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "451408",
            "Subconca": "ALT TER",
            "Terme municipal": "VILANOVA DE SAU",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "165,26 hm\u00b3",
            "Conca": "EL TER",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000713",
          "description": "Percentatge volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "42.122014524 1.878559556",
          "type": "0039",
          "unit": "%",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "082687-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Baells (Cercs)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "50",
            "Rang m\u00e0xim": "100"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "BERGUED\u00c0",
            "Prov\u00edncia": "BARCELONA",
            "Riu": "RIU LLOBREGAT",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "503,35 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4663932",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "407302",
            "Subconca": "ALT LLOBREGAT",
            "Terme municipal": "CERCS",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "109,43 hm\u00b3",
            "Conca": "EL LLOBREGAT",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000722",
          "description": "Percentatge volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "42.099784969 1.58285827",
          "type": "0039",
          "unit": "%",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "081419-003",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Llosa del Cavall (Nav\u00e8s)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "100"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "SOLSON\u00c8S",
            "Prov\u00edncia": "LLEIDA",
            "Riu": "RIU CARDENER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "197,00 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4661827",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "382818",
            "Subconca": "EL CARDENER",
            "Terme municipal": "NAV\u00c8S",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "80,00 hm\u00b3",
            "Conca": "EL LLOBREGAT",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000735",
          "description": "Percentatge volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.962942293 1.605613258",
          "type": "0039",
          "unit": "%",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "250753-004",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Sant Pon\u00e7 (Clariana de Cardener)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "70",
            "Rang m\u00e0xim": "100"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "SOLSON\u00c8S",
            "Prov\u00edncia": "LLEIDA",
            "Riu": "RIU CARDENER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "304,99 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4646602",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "384452",
            "Subconca": "EL CARDENER",
            "Terme municipal": "CLARIANA DE CARDENER",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "24,38 hm\u00b3",
            "Conca": "EL LLOBREGAT",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000698",
          "description": "Volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "42.099784969 1.58285827",
          "type": "0027",
          "unit": "hm\u00b3",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "081419-003",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Llosa del Cavall (Nav\u00e8s)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "80"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "SOLSON\u00c8S",
            "Prov\u00edncia": "LLEIDA",
            "Riu": "RIU CARDENER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "197,00 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4661827",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "382818",
            "Subconca": "EL CARDENER",
            "Terme municipal": "NAV\u00c8S",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "80,00 hm\u00b3",
            "Conca": "EL LLOBREGAT",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000697",
          "description": "Volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "42.122014524 1.878559556",
          "type": "0027",
          "unit": "hm\u00b3",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "082687-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Baells (Cercs)",
          "componentPublicAccess": true,
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "BERGUED\u00c0",
            "Prov\u00edncia": "BARCELONA",
            "Riu": "RIU LLOBREGAT",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "503,35 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4663932",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "407302",
            "Subconca": "ALT LLOBREGAT",
            "Terme municipal": "CERCS",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "109,43 hm\u00b3",
            "Conca": "EL LLOBREGAT",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "technicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "energy": ""
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000699",
          "description": "Volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.962942293 1.605613258",
          "type": "0027",
          "unit": "hm\u00b3",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "250753-004",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Sant Pon\u00e7 (Clariana de Cardener)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "20"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "SOLSON\u00c8S",
            "Prov\u00edncia": "LLEIDA",
            "Riu": "RIU CARDENER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "304,99 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4646602",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "384452",
            "Subconca": "EL CARDENER",
            "Terme municipal": "CLARIANA DE CARDENER",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "24,38 hm\u00b3",
            "Conca": "EL LLOBREGAT",
            "Titular": "AG\u00c8NCIA CATALANA DE L'AIGUA",
            "Estat": "En servei"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "171169-001-ANA009",
          "description": "Nivell absolut",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.979075237 2.527357457",
          "type": "0020",
          "unit": "msnm",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "171169-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Susqueda (Osor)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "420"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "SELVA",
            "Prov\u00edncia": "GIRONA",
            "Riu": "RIU TER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "1773,15 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4647561",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "460844",
            "Subconca": "ALT TER",
            "Terme municipal": "OSOR",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "233,00 hm\u00b3",
            "Conca": "EL TER",
            "Titular": "ENDESA GENERACION, SA",
            "Estat": "Funcionalitat limitada"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000168",
          "description": "Percentatge volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.979075237 2.527357457",
          "type": "0039",
          "unit": "%",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "171169-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Susqueda (Osor)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "10",
            "Rang m\u00e0xim": "110"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "SELVA",
            "Prov\u00edncia": "GIRONA",
            "Riu": "RIU TER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "1773,15 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4647561",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "460844",
            "Subconca": "ALT TER",
            "Terme municipal": "OSOR",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "233,00 hm\u00b3",
            "Conca": "EL TER",
            "Titular": "ENDESA GENERACION, SA",
            "Estat": "Funcionalitat limitada"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        },
        {
          "sensor": "CALC000158",
          "description": "Volum embassat",
          "dataType": "NUMBER",
          "location": "41.979075237 2.527357457",
          "type": "0027",
          "unit": "hm\u00b3",
          "timeZone": "CET",
          "publicAccess": true,
          "component": "171169-001",
          "componentType": "embassament",
          "componentDesc": "Susqueda (Osor)",
          "componentPublicAccess": true,
          "additionalInfo": {
            "Temps mostreig (min)": "5",
            "Rang m\u00ednim": "0",
            "Rang m\u00e0xim": "250"
          },
          "componentAdditionalInfo": {
            "Comarca": "SELVA",
            "Prov\u00edncia": "GIRONA",
            "Riu": "RIU TER",
            "Districte fluvial": "ACA",
            "Superf\u00edcie conca drenada": "1773,15 km\u00b2",
            "Coordenada Y (UTM ETRS89)": "4647561",
            "Coordenada X (UTM ETRS89)": "460844",
            "Subconca": "ALT TER",
            "Terme municipal": "OSOR",
            "Capacitat m\u00e0xima embassament": "233,00 hm\u00b3",
            "Conca": "EL TER",
            "Titular": "ENDESA GENERACION, SA",
            "Estat": "Funcionalitat limitada"
          },
          "componentTechnicalDetails": {
            "producer": "",
            "model": "",
            "serialNumber": "",
            "macAddress": "",
            "energy": "",
            "connectivity": ""
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
start:
level2:
id: , type: