És clar, puc explicar-te per què un disc dur de 512 GB de capacitat pot mostrar un espai disponible d’uns 470 GB a Windows. Aquesta discrepància es deu a com es calcula i es mostra la capacitat d’emmagatzematge en un disc dur o unitat d’estat sòlid (SSD).

La diferència es deu a com es mesura la capacitat d’emmagatzematge i com els sistemes operatius interpreten aquests números.

  1. Capacitat del fabricant vs. capacitat del sistema operatiu: Els fabricants de discs durs i SSD utilitzen el sistema de notació decimal per mesurar la capacitat, on 1 gigabyte (GB) és igual a 1,000 megabytes (MB), i així successivament. No obstant això, els sistemes operatius com Windows utilitzen la notació binària, on 1 GB és igual a 1,024 MB. Això pot generar una diferència entre el que el fabricant anuncia i el que el sistema operatiu mostra.
  2. Sistema de fitxers i espai reservat: A més, part de l’espai total del disc s’utilitza per a formatejar el sistema de fitxers que s’utilitza a la unitat (per exemple, NTFS a Windows). A més a més, els sistemes operatius solen reservar un petit percentatge de l’espai del disc per a tasques de manteniment, com la fragmentació, els metadades del sistema i la recuperació en cas de problemes. Aquest espai reservat no es mostra com disponible per a l’usuari.
  3. Taula de particions i sectors de disc: Les unitats també utilitzen un espai addicional per administrar la informació de la taula de particions i l’organització física de les dades en sectors al disc. Això pot restar-li una quantitat significativa d’espai a la capacitat total.
  4. Fitxers del sistema i memòria cau: Windows també emmagatzema fitxers de sistema i utilitza espai per a la memòria cau del sistema operatiu. Aquests fitxers són necessaris per al funcionament i rendiment del sistema, però no es compten com a espai disponible per a l’usuari.

Degut a totes aquestes consideracions, és comú que la capacitat d’emmagatzematge real disponible en una unitat sigui menor que la capacitat nominal anunciada pel fabricant. La quantitat d’espai no utilitzable pot variar segons la mida de la unitat i el sistema operatiu que estiguis utilitzant. En resum, la diferència entre els 512 GB anunciats i els 470 GB mostrats a Windows es deu a una combinació de factors tècnics i sistemes de mesura diferents.

Bytes a bits

La conversió de bytes a bits és un procés senzill, ja que només necessites tenir en compte que 1 byte és igual a 8 bits. Aquí tens els passos per fer aquesta conversió:

  1. Escriu el nombre de bytes: Comença amb la quantitat de bytes que vols convertir a bits. Un byte és una unitat d’emmagatzematge que generalment conté 8 bits.
  2. Multiplica per 8: Per convertir bytes a bits, simplement has de multiplicar la quantitat de bytes per 8, ja que hi ha 8 bits en un byte.
  3. Exemple: Suposem que tens 5 bytes i vols saber quantes bits són: 5 bytes * 8 bits/byte = 40 bits Així que, 5 bytes equivalen a 40 bits.

Aquest procés és senzill i ràpid, ja que només implica una multiplicació directa. L’ús de la conversió de bytes a bits és comú quan es tracta de mides d’emmagatzematge o velocitats de transferència de dades en sistemes informàtics.