Què és el projecte Euler?

El Projecte Euler és una col·lecció de reptes matemàtics que van ser dissenyats per posar a prova i millorar les habilitats de programació i resolució de problemes dels participants. El projecte porta el nom de Leonhard Euler, un famós matemàtic suís del segle XVIII que va fer importants contribucions en àrees com la teoria de nombres, la geometria i el càlcul.

Els reptes en el Projecte Euler van des de problemes de matemàtiques bàsiques fins a problemes més avançats que requereixen coneixements profunds de teoria de nombres, geometria, àlgebra i altres camps de les matemàtiques. Cada problema ve amb una descripció detallada del problema i un conjunt d’exemples per ajudar al participant a entendre el problema.

L’objectiu del projecte és millorar les habilitats de programació i resolució de problemes dels participants, i també fomentar l’aprenentatge i l’interès en les matemàtiques i la informàtica. El Projecte Euler és una iniciativa lliure i gratuïta, i es pot accedir als reptes i les solucions al seu lloc web oficial.

https://projecteuler.net

Els 7 ponts de Königsberg

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/matematicas/euler-problema-de-los-puentes-de-konigsberg/