Per executar una macro des del ribbon (cinta) de Google Sheets, pots seguir aquests passos:

 1. Obre la teva fulla de càlcul de Google Sheets.
 2. Vés a l’editor de seqüències de comandaments seleccionant «Extensions» (Extensions) i després «Apps Script».
 3. A l’editor, escriu el codi per a la teva macro. Per exemple:
function laTevaMacro() {
 var fullaCalcul = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
 // Aquí pots afegir les accions que vols que faci la teva macro
}
 1. Desa el teu projecte.
 2. Torna a la fulla de càlcul i actualitza-la.
 3. A l’editor, afegeix aquest codi per crear un element al ribbon i associar-lo amb la teva macro:
function onOpen() {
 var ui = SpreadsheetApp.getUi();
 // Crea un menú personalitzat al ribbon.
 ui.createMenu('La teva pestanya')
   .addItem('Executa la macro', 'laTevaMacro')
   .addToUi();
}
 1. Desa el teu projecte novament.
 2. Torna a la fulla de càlcul i actualitza-la.
 3. Hauries de veure una nova pestanya al ribbon amb l’opció «Executa la macro».
 4. Quan facis clic a «Executa la macro», s’executarà la funció laTevaMacro() que has creat a l’editor de seqüències de comandaments.

Aquesta és una manera senzilla de crear un element al ribbon per executar una macro. Pots personalitzar el nom de la pestanya, l’opció i les accions que fa la teva macro segons les teves necessitats.

Enviar correu

Claro, puc explicar-te com crear un script a Google Sheets per enviar un correu electrònic quan es premi un botó. Aquí tens els passos generals:

 1. Obre el full de càlcul de Google en el qual desitges afegir aquesta funcionalitat.
 2. Vés al menú «Extensions» (Extensions) i selecciona «Apps Script». Això obrirà l’editor de seqüències de comandaments.
 3. Dins de l’editor, pots començar escrivint una funció que enviï el correu electrònic. Aquí tens un exemple bàsic:
function enviarCorreu() {
 var adrecaElectrònica = "destinatari@example.com";
 var assumpte = "Assumpte del correu";
 var missatge = "Contingut del correu.";

 MailApp.sendEmail(adrecaElectrònica, assumpte, missatge);
}
 1. Ara, crea un botó al teu full de càlcul per activar aquesta funció. Insereix una forma (per exemple, un botó) des del menú «Insert» (Inserir) i assigna-li un nom a la forma.
 2. A continuació, associa el botó amb la funció que has creat. Fes clic dret al botó, selecciona «Assign script» (Assignar seqüència de comandaments) i escriu el nom de la funció, en aquest cas «enviarCorreu».
 3. Ara, quan premis el botó, s’executarà la funció enviarCorreu() i enviarà un correu electrònic al destinatari especificat.
 4. Assegura’t que el projecte del script tingui els permisos necessaris per enviar correus. A l’editor de seqüències de comandaments, ves a «Resources» (Recursos) > «Advanced Google services» (Serveis avançats de Google) i habilita «Gmail API».
 5. Finalment, guarda i nomena el teu projecte de seqüències de comandaments, llavors tanca l’editor.

Recorda que aquest és només un exemple bàsic. Pots personalitzar el contingut del correu, afegir més destinataris, incloure dades del full de càlcul, entre altres coses. Si necessites funcionalitats més avançades, és possible que hagis d’explorar la documentació de Google Apps Script i l’API de Gmail.