Leonardo.ai és una plataforma d’intel·ligència artificial que utilitza models de llenguatge natural i aprenentatge automàtic per a automatitzar tasques de gestió de documents i informació. La plataforma està dissenyada per a processar una gran quantitat de dades i textos en diferents idiomes, per tal de proporcionar una gestió eficaç i eficient de la informació.

Una de les principals funcionalitats de Leonardo.ai és la capacitat de classificar, estructurar i extreure informació important de documents, correus electrònics i altres fonts de dades. La plataforma utilitza algoritmes de processament de llenguatge natural per a comprendre i identificar els continguts dels documents, i així permet als usuaris cercar i trobar informació específica de manera ràpida i eficient.

A més a més, Leonardo.ai també ofereix funcionalitats de traducció automàtica per a traduir documents de diferents idiomes, així com la possibilitat d’integrar-se amb altres aplicacions empresarials per a automatitzar i optimitzar tasques de gestió de la informació. En general, Leonardo.ai ajuda a les empreses a millorar la seva eficiència i productivitat, reduint el temps i els recursos necessaris per a gestionar grans quantitats d’informació i documents.