Sí, és possible integrar ChatGPT amb Power Automate de Microsoft. Power Automate és una plataforma de flux de treball (workflow) basada en el núvol que permet automatitzar tasques empresarials i interactuar amb altres aplicacions, inclosa l’aplicació de ChatGPT.

Per integrar ChatGPT amb Power Automate, es pot utilitzar la funció HTTP de ChatGPT per aconseguir una API (interfície de programació d’aplicacions) que pugui ser invocada per Power Automate. Després, es pot crear un flux de treball en Power Automate que envii les dades d’entrada al ChatGPT a través de l’API i processi la resposta per a la tasca desitjada.

Per obtenir més informació sobre com integrar ChatGPT amb Power Automate, és possible que vulguis consultar la documentació oficial de Power Automate o buscar recursos en línia per a un exemple més detallat.

Aquí tens un exemple senzill de com integrar ChatGPT amb Power Automate:

Suposem que vols crear un flux de treball que envii una pregunta al ChatGPT i mostri la resposta en una notificació. Pots seguir aquests passos:

 1. Crea un flux de treball nou a Power Automate i selecciona l’opció «Recull dades» com a primer pas.
 2. Defineix els detalls de la tasca que vols realitzar i afegeix un camp de text perquè l’usuari introdueixi la pregunta.
 3. Afegiu l’acció «Sol·licitud HTTP» a la següent etapa del flux de treball. Aquesta acció enviarà la pregunta a l’API de ChatGPT per obtenir la resposta.
 4. Configura l’acció «Sol·licitud HTTP» amb les següents opcions:
 • URL: La URL de l’API de ChatGPT
 • Mètode: POST
 • Cossos de la sol·licitud: {«text»: «PREGUNTA_DE_L’USUARI»}
 1. Afegeix l’acció «Mostra una notificació» a la següent etapa del flux de treball. Aquesta acció mostrarà la resposta obtinguda a l’usuari.
 2. Configura l’acció «Mostra una notificació» amb les següents opcions:
 • Títol: La pregunta de l’usuari
 • Missatge: La resposta obtinguda de l’API de ChatGPT
 1. Desa i executa el flux de treball.

Això és només un exemple senzill per il·lustrar com integrar ChatGPT amb Power Automate. Pots personalitzar el flux de treball segons les teves necessitats específiques i afegir altres accions com ara l’enviament de correus electrònics o la creació de registres en una base de dades.

Obtenir API de ChatGPT

Sí, és possible obtenir l’API de ChatGPT de OpenAI. Per utilitzar l’API de ChatGPT, primer has de crear un compte de desenvolupador a OpenAI i obtenir una clau d’API vàlida. A continuació, pots utilitzar la clau per fer crides a l’API de ChatGPT i obtenir respostes a les teves preguntes.

Per aconseguir la clau d’API de OpenAI, segueix aquests passos:

 1. Visita el lloc web de OpenAI a https://openai.com/ i fes clic a «Signup» per crear un compte.
 2. Inicia la sessió al teu compte de desenvolupador a https://beta.openai.com/login/
 3. Accedeix a la pàgina de configuració de l’API de OpenAI a https://beta.openai.com/docs/api-reference/settings
 4. Copia la teva clau d’API des de la secció «API Keys».

Amb la teva clau d’API, ara pots fer crides a l’API de ChatGPT per obtenir respostes a les teves preguntes. Per obtenir més informació sobre com fer servir l’API de ChatGPT de OpenAI, pots consultar la documentació oficial a https://beta.openai.com/docs/api-reference/introduction.