OpenPLC és un software lliure i de codi obert que es fa servir per crear controladors lògics programables (PLCs). Un PLC és un dispositiu electrònic que s’utilitza per automatitzar processos industrials o altres sistemes. OpenPLC permet als usuaris desenvolupar i executar aplicacions PLC a través d’una interfície gràfica d’usuari (GUI) i llenguatges de programació com ara Ladder Logic, Function Block Diagram i Structured Text. Això fa que sigui una opció econòmica i accessible per a empreses o individus que vulguin automatitzar processos sense haver de gastar una quantitat significativa de diners en PLCs comercials.

https://openplcproject.com/

Un exemple d’aplicació d’OpenPLC podria ser l’automatització d’un sistema d’il·luminació per a una fàbrica. Els sensors de moviment detecten la presència de treballadors i envien senyals al controlador OpenPLC, que activa o desactiva els llums segons les necessitats dels treballadors. Els programadors podrien desenvolupar aquesta aplicació mitjançant l’ús de Ladder Logic o altres llenguatges de programació disponibles a l’OpenPLC. Això milloraria la seguretat en la fàbrica i també podria ajudar a reduir el consum d’energia, ja que els llums només s’encendrien quan es necessitin.