Podar una olivera és una tasca important per mantenir-la saludable i fomentar la seva producció d’olives. Aquí tens una explicació en català sobre com podar una olivera:

  1. Escull el moment adequat: La poda de l’olivera s’ha de fer durant l’hivern, quan l’arbre està en repòs vegetatiu. És millor realitzar-la al final de l’hivern o al principi de la primavera abans que comenci el brot de nous brots.
  2. Prepara les eines: Assegura’t de tenir les eines adequades per a la poda, com ara tisores de poda, serres de poda i ganivets afilats. També cal desinfectar les eines amb alcohol o una solució desinfectant per evitar la propagació de malalties.
  3. Retira les branques mortes o danyades: Comença podant les branques que estiguin secades, malaltes o danyades. Tallant-les properament, a prop de la base o del tronc, per evitar deixar toconets que puguin ser portes d’entrada de malalties.
  4. Estableix l’estructura de l’arbre: Identifica les branques que creixen massa juntes o en angles aguts i retalla-les per ajudar a establir una estructura equilibrada. Elimina els brots fins a un terç de la seva longitud per fomentar un creixement més compacte.
  5. Aclareix el centre de l’arbre: Si l’olivera té un creixement dens al centre, retalla les branques més petites i les que es creuin entre elles. L’objectiu és deixar un espai obert al centre per permetre una millor circulació de l’aire i la llum solar.
  6. Controla l’alçada de l’arbre: Si l’olivera creix massa alta i dificulta la recol·lecció d’olives, pots retallar les branques superiors per reduir-ne l’alçada. Assegura’t de mantenir una forma equilibrada i evitar retallar en excés.
  7. Segueix les bones pràctiques: Durant la poda, mantén les eines ben afilades i netes per fer talls nets i precisos. Treballa amb calma i precisió, evitant danys innecessaris a l’arbre. I recorda recollir i eliminar tots els residus de poda adequadament.

Recordeu que aquesta és només una guia bàsica per a la poda d’oliveres. En cas de tenir dubtes o si l’arbre és de gran mida, és aconsellable consultar amb un professional o un tècnic agrícola per obtenir consell personalitzat i adequat a la teva situació.