Roboton.io

Pàgina per apuntar-te a competicions simulades de robòtica

https://roboton.io/

JSCAD User Guide

JSCAD (formally know as OpenJSCAD) proves a programmer’s approach when designing 3D models. El JSCAD està proveït de l’open source set dels modulars, el navegador i l’ordre de línia per crear paràmetres 2D i 3D designs s JavaScript code. It proveeixes a quick, necessita i reproduïble mètode per generar 3D models, i és especialment utilitzat per 3D printing applications.

JSCAD provides

  • ability to create and manipulate 3D models, as well as 2D models
  • ability to use JavaScript programming concepts, and libraries
  • ability to save 3D models STL (and other) formats

JSCAD is available as

Website for quickly creating models
Command Line utility for complex projects and file format conversions
NPM packages for quickly building custom applications or websites
Source code for extending or changing functionality
Cliqueu a l’any de topics a l’esquerra per acabar sobre JSCAD.

Els contents d’aquest lloc web són maintained per JSCAD User Group. Any questions sobre contents should be asked there.

All access is granted via making an account at GitHub.

https://openjscad.xyz/dokuwiki/doku.php