RunwayML és una plataforma d’aprenentatge automàtic (Machine Learning) que ofereix eines per a la creació i exploració d’aplicacions basades en intel·ligència artificial. Aquesta plataforma permet als usuaris, tant a desenvolupadors com a artistes i dissenyadors, treballar amb models de xarxes neuronals pre-entrenats per generar i transformar imatges, processar vídeo, sintetitzar veu i molt més.

RunwayML ofereix una interfície visual i amigable que facilita l’ús d’aquestes capacitats de generació d’imatges amb intel·ligència artificial, fins i tot sense tenir coneixements profunds d’aprenentatge automàtic. A través de la seva llibreria de models pre-entrenats, els usuaris poden accedir a una àmplia gamma de funcionalitats per a la manipulació d’imatges, com la generació d’estils artístics, l’eliminació de fons, l’escalat d’imatges, l’estilització de vídeo i molt més.

A més, RunwayML facilita la importació i exportació de dades per a la integració amb altres aplicacions, com ara programes d’edició de vídeo o entorns de desenvolupament de software. També ofereix funcionalitats de col·laboració en temps real, que permeten a diferents usuaris treballar simultàniament en un mateix projecte i compartir els resultats.

En resum, RunwayML és una eina potent per a la creació d’imatges amb intel·ligència artificial, que ofereix una interfície amigable i diverses opcions de personalització per a les necessitats específiques de cada usuari.