Per calcular la quota de la teva hipoteca, és necessari tenir en compte el principal del préstec, el termini en anys, el tipus d’interès (que inclou el tipus de referència com l’Euríbor) i el diferencial. En aquest cas, utilitzarem un préstec de 160.000 euros a 30 anys, amb un Euríbor al 3% i un diferencial del 0,60%.

Pas 1: Calcula l’interès anual total
Per calcular l’interès anual total, suma el tipus de referència (Euríbor) i el diferencial. En aquest cas, seria 3% + 0,60% = 3,60%.

Pas 2: Calcula l’interès mensual
Divideix l’interès anual total entre 12 per obtenir l’interès mensual. En aquest cas, seria 3,60% / 12 = 0,30%.

Pas 3: Calcula el nombre total de quotes
Multiplica el termini en anys per 12 per obtenir el nombre total de quotes. En aquest cas, seria 30 anys * 12 = 360 quotes.

Pas 4: Calcula la quota mensual
Utilitza la fórmula per calcular la quota mensual d’una hipoteca:

Quota mensual = (Principal * Interès mensual) / (1 – (1 + Interès mensual)^(-Nombre de quotes))

Aplicant aquesta fórmula amb els valors proporcionats, obtenim:

Quota mensual = (160.000 * 0,0030) / (1 – (1 + 0,0030)^(-360))

Pas 5: Calcula la quota mensual final
Realitza el càlcul per obtenir la quota mensual final. Això et donarà la quantitat que hauràs de pagar cada mes per la teva hipoteca.

És important destacar que aquest càlcul és una aproximació i no inclou altres despeses com ara assegurances o comissions bancàries associades a la hipoteca. Per obtenir un càlcul més precís, és aconsellable consultar amb una entitat financera o utilitzar eines de càlcul d’hipoteques en línia.

Pel·lícules

Aquí tens una llista de pel·lícules relacionades amb el tema de les hipoteques:

  1. «Margin Call» (2011) – Aquest drama financier aborda els esdeveniments que van portar a la crisi financera del 2008 i la influència de les hipoteques de dalt risc (subprime).
  2. «Inside Job» (2010) – Aquest documental investiga les causes i conseqüències de la crisi financera global del 2008, incloent-hi l’impacte de les hipoteques subprime.
  3. «The Big Short» (2015) – Aquesta pel·lícula basada en fets reals narra la història d’un grup d’inversors que van preveure l’inevitable col·lapse del mercat immobiliari dels Estats Units i van aprofitar les hipoteques subprime per aconseguir guanys econòmics.
  4. «99 Homes» (2014) – Aquest drama segueix la vida d’un home que és desnonat de la seva pròpia casa i acaba treballant per al poderós agent immobiliari que l’ha desallotjat.
  5. «American Beauty» (1999) – Encara que no és específicament sobre les hipoteques, aquesta pel·lícula examina la vida suburbana americana i el tema de la possessió material, incloent-hi la compra de cases i les conseqüències que pot tenir en les persones.

Aquestes pel·lícules tracten temes relacionats amb les hipoteques i el sistema financer, i ofereixen una visió més profunda de com aquestes qüestions poden impactar la vida de les persones.

Simuladors

Aquí tens una llista de pàgines web on pots fer una simulació de la quota de la teva hipoteca:

  1. Idealista Hipotecas (https://www.idealista.com/hipotecas/) – Aquesta pàgina ofereix una calculadora de hipoteques que et permet introduir les dades del préstec (import, termini, tipus d’interès, etc.) per obtenir una simulació de la quota mensual i altres detalls rellevants.
  2. BBVA Simulador Hipotecario (https://www.bbva.es/simulador-hipotecas.html) – BBVA té un simulador de hipoteques en línia on pots introduir les dades del teu préstec i obtenir una estimació de la quota mensual, així com altres informacions relacionades amb la hipoteca.
  3. La Caixa Simulador de Hipotecas (https://portal.lacaixa.es/simulador-hipotecas/) – La Caixa ofereix un simulador de hipoteques que et permet calcular la quota mensual i veure altres detalls com el cost total del préstec, els interessos, etc.
  4. Bankia Simulador de Hipotecas (https://www.bankia.es/es/particulares/hogar/hipotecas/simulador-hipoteca) – Bankia posa a la teva disposició un simulador de hipoteques on pots introduir les dades del préstec per obtenir una estimació de la quota mensual i altres informacions importants.
  5. Santander Simulador de Hipotecas (https://www.santander.es/particulares/hipotecas/simulador-hipotecas) – Santander té un simulador de hipoteques en línia que et permet calcular la quota mensual de la teva hipoteca i veure altres detalls rellevants.

És important recordar que aquestes eines de simulació proporcionen estimacions aproximades i poden variar en funció de diferents factors com ara les comissions, assegurances, tipus d’interès específic de l’entitat financera, etc. Per obtenir una informació més precisa, és recomanable consultar amb una entitat financera o un professional del sector.