Per configurar un servidor FTP en una Raspberry Pi, hauràs de seguir aquests passos. Aquesta és una guia general, i els detalls poden variar lleugerament depenent de la teva versió específica del sistema operatiu Raspberry Pi i del programari que decideixis utilitzar. En aquesta explicació, utilitzarem vsftpd com a servidor FTP, ja que és una opció popular i àmpliament utilitzada en sistemes Linux.

Pas 1: Preparació de la Raspberry Pi

 1. Assegura’t que la teva Raspberry Pi està actualitzada. Pots fer-ho executant aquests dos comandaments:
  sudo apt update
  sudo apt upgrade
 1. Instal·la el servidor FTP vsftpd utilitzant el següent comandament:
  sudo apt install vsftpd

Pas 2: Configuració de vsftpd

 1. Un cop instal·lat, hauràs de configurar el servidor FTP. Obre el fitxer de configuració del vsftpd amb un editor de text com ara nano:
  sudo nano /etc/vsftpd.conf
 1. A continuació, modifica les següents línies en el fitxer de configuració per habilitar l’accés d’usuaris anònims (si és necessari) i altres opcions segons les teves necessitats:
 • Habilita l’accés d’usuaris anònims afegint o modificant aquesta línia: anonymous_enable=YES
 • Permet als usuaris escriure fitxers al servidor FTP afegint aquesta línia: write_enable=YES
 • Permet l’accés als usuaris locals afegint aquesta línia: local_enable=YES
 • Defineix el directori root per als usuaris locals (canvia /srv/ftp al teu directori preferit):
  local_root=/srv/ftp
 1. Desa els canvis i surt de l’editor de text.

Pas 3: Reinicia el servidor vsftpd

 1. Ara, reinicia el servidor vsftpd per aplicar els canvis:
  sudo service vsftpd restart

Pas 4: Configuració dels permisos del directori FTP

 1. Crea el directori que utilitzaràs com a carpeta FTP (en aquest exemple, utilitzarem /srv/ftp). Assegura’t que els permisos són correctes perquè els usuaris puguin llegir i escriure-hi.
  sudo mkdir /srv/ftp
  sudo chmod 777 /srv/ftp

Pas 5: Configuració dels usuaris FTP

 1. Per crear un usuari FTP, pots utilitzar la comanda useradd. Per exemple, per crear un usuari anomenat «ftpuser», pots fer el següent:
  sudo useradd ftpuser
 1. Defineix una contrasenya per a l’usuari:
  sudo passwd ftpuser

Pas 6: Connecta’t al servidor FTP

 1. Utilitza un client FTP com FileZilla des del teu ordinador per connectar-te al teu servidor FTP. Utilitza l’adreça IP de la teva Raspberry Pi com a servidor FTP i les credencials de l’usuari que has creat anteriorment.
 2. Un cop connectat, podràs transferir fitxers cap i des del servidor FTP.

Ara tens un servidor FTP configurat a la teva Raspberry Pi. Recorda que la seguretat és important, així que assegura’t de mantenir el teu sistema actualitzat i de configurar regles de firewall si és necessari per protegir el teu servidor FTP.