Un codi QR, que prové de les paraules angleses «Quick Response» (resposta ràpida), és un tipus de codi de barres bidimensional que es pot llegir ràpidament utilitzant una càmera d’un dispositiu, com ara un telèfon mòbil o una tauleta.

El codi QR està compost per quadrats petits disposats en una matriu bidimensional. A cada quadrat se li assigna una combinació de dades que pot ser llegida pel dispositiu. Aquesta combinació de dades pot ser un enllaç a un lloc web, informació de contacte, un missatge de text o altres tipus de contingut.

Per llegir un codi QR, es necessita una aplicació específica en el dispositiu que utilitzi la càmera per capturar la imatge del codi. L’aplicació descodificarà la informació continguda al codi QR i presentarà al usuari la informació associada.

Els codis QR són molt utilitzats avui dia per diverses raons, com ara l’enllaç ràpid a llocs web, la facilitat de compartir informació de contacte o l’obtenció d’informació addicional sobre productes o serveis. Són una eina eficaç i versàtil per a la transferència d’informació de manera eficient.

Quin patró segueix

Un codi QR (Quick Response) segueix un patró específic en la seva estructura. El codi QR està compost per quadrats disposats en una matriu bidimensional. Aquests quadrats poden ser negres o blancs, i la seva disposició forma un patró que pot ser llegit per una càmera per a la decodificació de la informació.

Algunes de les característiques clau del patró d’un codi QR són:

  1. Elements de Posicionament: Els costats del codi QR contenen patrons especials coneguts com a elements de posicionament. Aquests elements ajuden el lector a determinar la dimensió del codi i l’angle de visió.
  2. Mòduls de Dades: Els quadrats petits dins del codi són anomenats «mòduls de dades». Cada mòdul pot ser negre o blanc i forma la informació codificada.
  3. Píxels de Calibració: El codi QR també conté patrons de calibració que permeten ajustar la distorsió i l’escala quan es llegeix el codi.
  4. Zones de Quietud: Al voltant dels elements de posicionament i altres àrees crítiques, hi ha zones de quietud que ajuden el lector a distingir entre els quadrats i interpretar correctament la informació.

En resum, el patró del codi QR està dissenyat per ser llegit de manera eficient i precisa. La combinació de elements de posicionament, mòduls de dades i altres característiques fa que els codis QR siguin una eina pràctica per a la transferència ràpida i fiable d’informació.

http://gstore.es/qr.html