Dolby Atmos és una tecnologia de so envolvent desenvolupada per Dolby Laboratories. Aquesta tecnologia permet una experiència auditiva més immersiva en comparació amb els sistemes de so tradicionals, ja que permet als objectes sonors moure’s lliurement en un espai tridimensional. Això significa que el so pot venir des de qualsevol direcció, incloent el dalt i el baix, creant així una sensació més realista i immersiva.

La principal novetat tecnològica de Dolby Atmos és la seva capacitat per representar i renderitzar el so en un espai tridimensional, en lloc de limitar-lo a canals d’àudio discrets. Això es fa mitjançant l’ús d’altaveus tradicionals, així com altaveus de sostre i altres disposicions d’altaveus especials. Aquesta tècnica permet que els efectes de so es moguin amb precisió i realisme al voltant de l’auditori, creant una experiència d’immersió molt més rica.

A més d’això, Dolby Atmos també introdueix la idea de «objectes de so», que són elements individuals de so, com ara una gota d’aigua o un crit d’ocell, que poden ser col·locats en l’espai 3D de manera específica. Aquesta flexibilitat permet als creadors de contingut controlar amb precisió la posició del so i com es mou al voltant de l’espai.

En resum, Dolby Atmos és una tecnologia avançada de so envolvent que crea una experiència auditiva molt més immersiva mitjançant l’ús de l’espai tridimensional i la col·locació precisa dels objectes de so. Aquesta tecnologia s’utilitza en cinemes, música, videojocs i sistemes d’entreteniment a casa per oferir una experiència sonora més realista i emocionant.