Versió 1

Programari per obtenir la data d’una pel·licula utilitzant un API d’IMDB.

Perquè funcioni s’ha d’instal·lar:

pip install imdby
# importing the module
import imdb
import os
import string
import re
import sys

# creating instance of IMDb

#skip some pattern in the string
def ficheros(ficheros_lista):
	for file in ficheros_lista:
		pattern = re.compile(r'\d{4}')
		try:
			if not pattern.findall(file):
				search = ia.search_movie(file)
				year = search[0]['year']
				print(file + " | " + search[0]['title'] + " : " + str(year))
		except:
			print ("")
def fichero(x):
	print (x)
	ia = imdb.IMDb()
	search = ia.search_movie(x)
	year = search[0]['year']
	print(search[0]['title'] + " : " + str(year))
	year = search[1]['year']
	print(search[1]['title'] + " : " + str(year))

def main():
	ficheros_lista = os.listdir()

	if len(sys.argv)>1:
		print(sys.argv)
		fichero(sys.argv[1])
	else:
		ficheros(ficheros_lista)

if __name__=='__main__':
	main()

#input name of the movie
#print ("Input movie: ")
#x=input()


# getting the movie with name
#search = ia.search_movie(x)

# getting movie year
#year = search[0]['year']

# printing movie name and year
#print(search[0]['title'] + " : " + str(year))

Versió 2

Hola! La integració d’IMDB a través de la seva API amb Python és un procés relativament senzill. A continuació, et donaré els passos generals que has de seguir:

 1. El primer que has de fer és obtenir una clau d’API vàlida per accedir a la base de dades d’IMDB. Pots obtenir-la registrant-te a https://imdb-api.com/Account/Register. Un cop tinguis la clau, guarda-la en una variable en el teu codi de Python.
 2. Després, has d’instal·lar la llibreria de Python «imdb-api» per accedir a l’API d’IMDB des de Python. Pots instal·lar-la a través de pip en la línia de comandes del teu sistema operatiu executant la següent comanda:
  pip install imdbpy
 1. Un cop hagis instal·lat la llibreria, pots començar a utilitzar-la per accedir a l’API d’IMDB. El següent codi de mostra et permetrà buscar pel·lícules a IMDB a través de la seva API:
  import imdb

  # Crea un objecte de la classe IMDb
  ia = imdb.IMDb()

  # Busca pel·lícules amb el terme "Star Wars"
  search_results = ia.search_movie('Star Wars')

  # Imprimeix els resultats
  for result in search_results:
    print(result.movieID, result['title'])

Aquest codi et permetrà buscar pel·lícules a IMDB utilitzant el terme «Star Wars». La variable «search_results» emmagatzemarà una llista d’objectes de pel·lícula que coincideixen amb el terme de cerca. A continuació, pots accedir a la informació detallada d’una pel·lícula específica utilitzant el seu ID de pel·lícula:

  # Obtén la informació detallada d'una pel·lícula específica
  movie_id = "0076759" # L'ID de la pel·lícula Star Wars: Episode IV - A New Hope
  movie = ia.get_movie(movie_id)

  # Imprimeix la informació detallada de la pel·lícula
  print(movie.summary())

Aquest codi imprimirà la informació detallada de la pel·lícula «Star Wars: Episode IV – A New Hope».

Això és tot! Amb aquests passos bàsics, hauries de ser capaç d’integrar l’API d’IMDB als teus projectes de Python. Tingues en compte que l’API d’IMDB pot canviar amb el temps, per la qual cosa és possible que hagis d’actualitzar el teu codi en conseqüència.