Redactar un bon extracte al LinkedIn és una part important del teu perfil, ja que ajuda a captar l’atenció dels altres professionals i a donar-los una idea clara de qui ets i què fas. Aquí tens algunes indicacions per ajudar-te a redactar un extracte eficaç:

  1. Comença amb una introducció impactant: Inicia l’extracte amb una frase que capti l’atenció del lector i el motive a llegir més. Pots utilitzar una declaració concisa sobre la teva experiència o passió professional.
  2. Destaca la teva proposta de valor: Explica què t’ofereixes i què pots aportar a les empreses o als clients. Resum les teves habilitats, experiència i coneixements clau que et fan destacar en el teu camp.
  3. Mostra els teus èxits i resultats: Destaca els teus èxits professionals més rellevants i els resultats concrets que has aconseguit. Utilitza dades quantificables sempre que sigui possible per donar una idea de l’impacte que has tingut en els teus projectes anteriors.
  4. Personalitza l’extracte: Parla de la teva personalitat i valors professionals. Mostra el teu entusiasme, passió i compromís pel que fas. Fes-ho d’una manera autèntica i personal per connectar amb els lectors.
  5. Fes èmfasi en els teus objectius professionals: Explica els teus objectius a curt i llarg termini i com t’estàs desenvolupant professionalment per aconseguir-los. Això pot incloure formació addicional, nous projectes o àrees en les quals estàs interessat.
  6. Utilitza paraules clau rellevants: Inclou paraules clau relacionades amb la teva indústria o àmbit professional per millorar la visibilitat del teu perfil en les cerques de LinkedIn.
  7. Fes una crida a l’acció: Acaba l’extracte amb una crida a l’acció perquè els lectors s’interessin per connectar-se amb tu o establir una conversa. Pots animar-los a enviar-te un missatge o a visitar el teu lloc web o portafoli per obtenir més informació.

Recordeu que l’extracte ha de ser concís i fàcil de llegir. Utilitza paràgrafs curts i punts forts per destacar la informació clau. No tinguis por de mostrar la teva personalitat i de ser autèntic. L’objectiu és captivar l’atenció dels lectors i deixar una impressió positiva i memorable.