La teoria del sandwich en el context de la comunicació asertiva es refereix a una estratègia per transmetre un missatge de manera efectiva i diplomàtica, especialment quan s’ha de lidiar amb un tema delicat o controvertit. Aquesta tècnica pren el seu nom de la comparació amb un entrepà, on el missatge principal (la part central) és envoltat per dues capes positives (pa) per facilitar la seva acceptació i comprensió.

La teoria del sandwich es basa en aquesta estructura:

  1. Capa positiva o elogiosa: Comença amb una afirmació o un elogi positiu que reconeix una qualitat o un aspecte bo de la persona amb qui s’està comunicant. Aquesta capa inicial ajuda a establir un clima de confiança i receptivitat.
  2. Missatge principal o delicat: Després de la capa positiva, s’introdueix el missatge o tema principal que es vol comunicar. És important expressar aquest missatge de manera clara i assertiva, amb un llenguatge respectuós i evitant ser ofensiu o agressiu.
  3. Capa positiva o de suport: Finalment, després de presentar el missatge principal, es conclou amb una altra capa positiva. Aquesta pot ser una afirmació encoratjadora, un reconeixement addicional o fins i tot una proposta de col·laboració per solucionar el problema. Aquesta capa final ajuda a mantenir una sensació de suport i a reforçar la relació.

La teoria del sandwich en la comunicació asertiva té com a objectiu equilibrar la transmissió de crítiques o preocupacions amb elements positius, fomentant així una comunicació més constructiva i facilitant la recepció del missatge per part de l’altra persona.