Per crear un script en Bash que permeti despertar un equip a través de la xarxa (utilitzant la funcionalitat Wake-on-LAN, o WoL), pots seguir aquests passos. Abans de començar, assegura’t de tenir instal·lades les eines necessàries com ara wakeonlan.

 1. Obre un editor de text com ara nano o vim en el teu terminal:
nano desperta.sh
 1. Ara pots començar a escriure el teu script. Aquí tens un exemple senzill:
#!/bin/bash

# Defineix les variables necessàries
MAC_ADDRESS="00:11:22:33:44:55"  # Adreça MAC de l'equip que vols despertar

# Envia el senyal WoL
wakeonlan $MAC_ADDRESS

echo "S'ha enviat el senyal WoL a $MAC_ADDRESS"
 1. Desa i tanca l’editor de text. A continuació, fes que el teu script sigui executable:
chmod +x desperta.sh
 1. Ara pots executar el teu script per despertar l’equip a través de la xarxa:
./desperta.sh

Aquest script simplement envia un senyal WoL a l’adreça MAC especificada, el que farà que l’equip s’aixequi de l’estat de suspensió o apagat. Assegura’t que l’equip que vols despertar tingui l’opció WoL habilitada a la BIOS i que estigui connectat a la xarxa local.

Recorda canviar la variable MAC_ADDRESS amb l’adreça MAC de l’equip que vols despertar. També, potser hauràs d’instal·lar la comanda wakeonlan al teu sistema abans d’utilitzar aquest script. Pots fer-ho a través del gestor de paquets del teu sistema.

# ethtool eth1
Settings for eth1:
    Supported ports: [ MII ]
    Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                100baseT/Half 100baseT/Full
                1000baseT/Full
    Supports auto-negotiation: Yes
    Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
                100baseT/Half 100baseT/Full
                1000baseT/Full
    Advertised auto-negotiation: Yes
    Speed: 100Mb/s
    Duplex: Full
    Port: MII
    PHYAD: 9
    Transceiver: external
    Auto-negotiation: on
    Supports Wake-on: g
    Wake-on: d
    Link detected: yes

Activar Wake on Lan

# ethtool -s eth0 wol g