Una central nuclear és una instal·lació que utilitza la fisió nuclear per generar energia elèctrica. El seu funcionament es basa en l’ús controlat d’un procés de fisió nuclear d’urani enriquit o altres materials fissibles, que alliberen una gran quantitat d’energia quan els àtoms es divideixen en nuclis més petits.

A continuació, explicaré el funcionament d’una central nuclear des d’un punt de vista científic en català:

 1. Reacció de fisió nuclear: El reactor nuclear és el cor de la central. Es compon d’un nucli on es col·loquen els combustibles nuclears, com ara l’urani-235, que és enriquit per contenir un percentatge més alt d’aquest isòtop fissible. Quan un nucli d’urani-235 absorbeix un neutró, es converteix en urani-236 i es divideix en dos nuclis més petits, alliberant també diversos neutrons i una gran quantitat d’energia en forma de calor.
 2. Control de reacció: És vital mantenir la reacció de fisió sota control per evitar accidents. Això s’aconsegueix mitjançant les barres de control, que estan fets de materials que absorbeixen neutrons i poden ser introduïts o retirats del nucli del reactor per regular la velocitat de la reacció.
 3. Generació de vapor: El calor alliberat per les reaccions de fisió es transfereix a través d’un fluid refrigerant, com aigua pressuritzada o gas de sodi, que circula al voltant del nucli del reactor. Aquest fluid de refrigeració absorbeix el calor del reactor i s’eleva en temperatura, es dirigirà cap a una xarxa de tubs on convertirà l’aigua en vapor.
 4. Turbinas i generadors: El vapor d’aigua de gran pressió generat per l’escalfament del fluid de refrigeració fa girar unes turbines extremadament grans. Aquestes turbines són connectades a generadors, que transformen l’energia mecànica de les turbines en energia elèctrica.
 5. Refredament: Un cop el vapor ha passat a través de les turbines, es redueix la seva temperatura per condensar-lo novament a líquid, que es reenviarà al reactor per repetir el cicle.
 6. Seguretat: Les centrals nuclears estan dissenyades amb múltiples sistemes de seguretat per prevenir incidents i minimitzar els riscos. Aquests sistemes inclouen sistemes d’apagada automàtica, sistemes de refrigeració d’emergència i altres mesures de protecció.

És important destacar que les centrals nuclears són instal·lacions altament complexes i han de ser operades per personal altament qualificat i entrenat per garantir la seguretat i evitar qualsevol possible accident.

Catàstrofes

Les centrals nuclears han estat implicades en diversos accidents importants al llarg de la història. Algunes de les catàstrofes més importants relacionades amb centrals nuclears són les següents:

 • Accident de Tchernòbil (Ucraïna, 1986): És considerat com el pitjor desastre nuclear de la història. Va ser causat per una prova de seguretat fallida al reactor número 4 de la central nuclear de Tchernòbil. L’explosió va alliberar grans quantitats de radiació a l’atmosfera, afectant diverses regions d’Europa. Es van produir morts immediates i un augment significatiu de malalties relacionades amb la radiació en les dècades següents.
 • Accident de Fukushima Daiichi (Japó, 2011): Aquest desastre es va produir com a resultat d’un terratrèmol seguit d’un tsunami que va afectar la central nuclear de Fukushima Daiichi. Els maremotos van inundar els sistemes de refrigeració de tres reactors, provocant el fonament de les barres de combustible nuclear i l’alliberament de radiació a l’entorn. Va ser el pitjor desastre nuclear després de Tchernòbil.
 • Accident de Three Mile Island (Estats Units, 1979): Aquesta central nuclear situada a Pennsylvania va patir una fusió parcial del nucli del reactor a causa d’errors de funcionament i manca de comunicació entre els operadors i el personal. Tot i que no va causar morts immediates, va provocar preocupacions sobre la seguretat nuclear i va tenir un impacte significatiu en la indústria nuclear nord-americana.
 • Accident de Goiânia (Brasil, 1987): Aquesta no va ser una catàstrofe nuclear a gran escala, però va ser un incident seriós que va implicar l’exposició a la radiació d’un gran nombre de persones. Es va originar quan es van robar materials radioactius d’un aparell de radioteràpia abandonat en una clínica, i aquestes substàncies es van dispersar i van causar nombrosos danys a la salut i alguns morts.
 • Accident de Mayak (Rússia, 1957): Va ser un dels primers accidents nuclears importants. Es va produir a la instal·lació nuclear de Mayak, on va explotar un contenidor d’emmagatzematge de residus radioactius líquids. L’explosió va alliberar una gran quantitat de radiació, afectant diverses poblacions properes i contaminant àrees extenses.

Aquestes catàstrofes nuclears han tingut un impacte profund en la percepció pública sobre l’energia nuclear i han generat una major consciència sobre la necessitat de garantir una operació segura i un adequat control de la seguretat en les centrals nuclears.

Pel·lícules

Aquí tens algunes pel·lícules que tenen una trama relacionada amb una central nuclear:

 1. «Tchernòbil» (Chernobyl, 2019): Aquesta minisèrie de televisió d’HBO narra els esdeveniments reals que van portar a l’accident nuclear de Tchernòbil l’any 1986 i els esforços realitzats per les persones involucrades per afrontar l’emergència nuclear i les seves conseqüències.
 2. «The China Syndrome» (1979): Aquesta pel·lícula de thriller protagonitzada per Jane Fonda, Jack Lemmon i Michael Douglas, explora els perills d’un accident nuclear en una central. La trama segueix els intents d’una periodista de televisió per exposar les vulnerabilitats i la possible conspiració en una central nuclear.
 3. «K-19: The Widowmaker» (2002): Aquest drama de guerra està basat en fets reals i es centra en els problemes tècnics que es van produir en el submarí nuclear soviètic K-19 durant una missió el 1961. La tripulació ha de fer front a una situació de crisi causada per una falla en el sistema de refrigeració del reactor nuclear.
 4. «Godzilla» (1954) i altres pel·lícules de la franquícia: En diverses pel·lícules de Godzilla, les centrals nuclears són un element central de la trama, i Godzilla sovint es crea o desperta a causa de la radiació nuclear o prova amb elles.
 5. «Silkwood» (1983): Aquesta pel·lícula està inspirada en la vida de Karen Silkwood, una treballadora d’una fàbrica de combustible nuclear, que es converteix en una activista i denunciant quan comença a sospitar de les pràctiques insegures i negligents de l’empresa respecte a la seguretat de la central.
 6. «On the Beach» (1959): Aquest drama post-apocalíptic es desenvolupa en un futur després d’una guerra nuclear global. Els supervivents que romanen a l’Austràlia esperen l’arribada d’una núvia radioactiva que acabarà amb tota la vida al planeta.

Aquestes són només algunes de les pel·lícules que inclouen centrals nuclears com a part de la seva trama. Algunes aborden temes de seguretat i riscos, mentre que d’altres exploren les conseqüències socials i ambientals de la tecnologia nuclear.