L’efecte Dunning-Kruger és un fenomen psicològic que fa referència a la tendència de les persones amb baixes habilitats o coneixements en un àmbit a sobrevalorar les seves pròpies capacitats. Aquest efecte es basa en un estudi realitzat per dos psicòlegs socials, David Dunning i Justin Kruger, el 1999.

En resum, les persones que experimenten l’efecte Dunning-Kruger tenen una tendència a creure que són més competents del que realment són. Això pot ser causat perquè manquen dels coneixements o habilitats necessàries per reconèixer la seva pròpia incompetència en un determinat camp. A mesura que aquestes persones adquireixen més experiència o aprenen més sobre l’àmbit en qüestió, solen adonar-se de les seves mancances i, paradoxalment, poden arribar a sentir-se menys segures de si mateixes.

En resum, l’efecte Dunning-Kruger implica una falta d’autopercepció objectiva de les pròpies habilitats, que pot conduir a sobreestimar la competència personal en comparació amb els altres que tenen un coneixement més acurat de la matèria. Aquesta mancança d’autocrítica pot tenir repercussions en diversos àmbits de la vida, com ara la presa de decisions, l’aprenentatge i la interacció amb altres persones.

Pel·lícula

Una pel·lícula que fa referència a l’efecte Dunning-Kruger és «American Dharma». Aquest documental del 2018, dirigit per Errol Morris, ofereix una visió en profunditat del polèmic estrateg polític nord-americà Steve Bannon.

Steve Bannon va ser el cap de campanya de Donald Trump durant les eleccions presidencials dels Estats Units el 2016 i va jugar un paper important en la seva victòria. «American Dharma» examina la vida i la carrera de Bannon, incloent les seves idees polítiques, el seu enfocament estratègic i la seva perspectiva sobre el món.

En aquest documental, Steve Bannon demostra un clar cas de l’efecte Dunning-Kruger. És obvi que té una autoestima elevada i una confiança extrema en les seves pròpies habilitats i coneixements, fins i tot en àrees on pot tenir mancances. No obstant això, el seu optimisme desmesurat sobre la seva comprensió del món i la política poden conduir-lo a prendre decisions controvertides i a tenir una visió que pot semblar excessivament segura, fins i tot quan els fets o les opinions dels altres ho contradiuen.

Aquesta pel·lícula ofereix una mirada interessant sobre com l’efecte Dunning-Kruger pot manifestar-se en individus que ocupen posicions de poder i influència en la política i en altres àmbits de la vida. També serveix com una reflexió sobre com la manca de consciència de les pròpies limitacions pot influir en la presa de decisions i en les interaccions amb els altres.