Aquí tens un llistat de programes IDE (Entorn de Desenvolupament Integrat) populars per programar en diferents llenguatges de programació:

  1. Visual Studio Code: Un editor de codi lleuger i altament personalitzable desenvolupat per Microsoft. Té suport per a una àmplia varietat de llenguatges i ofereix funcionalitats avançades com a completat d’arrencada, depuració i control de versions.
  2. IntelliJ IDEA: Un IDE potent i ric en funcionalitats desenvolupat per JetBrains. És especialment popular per a desenvolupament en Java, però també té suport per a altres llenguatges com Kotlin, Scala, Python i més.
  3. Eclipse: Un entorn de desenvolupament extensible i altament personalitzable. És conegut per a desenvolupament en Java, però també suporta altres llenguatges mitjançant extensions.
  4. PyCharm: Un IDE específic per a desenvolupament en Python, desenvolupat per JetBrains. Ofereix eines avançades per a depuració, anàlisi de codi, creació de projectes i gestió d’entorns virtuals.
  5. Xcode: L’IDE oficial d’Apple per al desenvolupament d’aplicacions per a iOS, macOS i altres plataformes d’Apple. Proporciona eines potents per al desenvolupament d’aplicacions per a iPhone, iPad, Mac i Apple Watch.
  6. Android Studio: L’IDE oficial per al desenvolupament d’aplicacions per a dispositius Android. Està basat en IntelliJ IDEA i ofereix eines especialitzades per a desenvolupament d’aplicacions mòbils, com a emuladors, disseny d’interfícies d’usuari i depuració.
  7. Atom: Un editor de codi de codi obert i personalitzable desenvolupat per GitHub. És conegut per la seva flexibilitat i ampli suport per a llenguatges i extensions.
  8. Sublime Text: Un editor de codi lleuger, ràpid i altament personalitzable. Té una interfície senzilla i suporta molts llenguatges de programació.

Aquests són només alguns exemples, i hi ha molts altres IDE disponibles per a diferents llenguatges de programació. La millor opció dependrà del teu llenguatge de programació preferit i les teves necessitats específiques.