Propòsit general

Aquí tens una llista dels 10 programes d’intel·ligència artificial més utilitzats i els seus diferents propòsits:

 1. TensorFlow: és una biblioteca de codi obert per a aprenentatge automàtic desenvolupada per Google. S’utilitza per a tasques com ara reconeixement de veu, processament d’imatges i anàlisi de dades.
 2. PyTorch: és una biblioteca de codi obert d’aprenentatge automàtic desenvolupada per Facebook. S’utilitza per a tasques de processament d’imatges, processament de llenguatge natural i visió per computadora.
 3. OpenCV: és una biblioteca de codi obert de visió per computadora que s’utilitza per a tasques com ara reconeixement facial, seguiment d’objectes i anàlisi de vídeo.
 4. IBM Watson: és una plataforma d’intel·ligència artificial desenvolupada per IBM que s’utilitza en aplicacions d’atenció al client, anàlisi de dades i diagnòstic mèdic.
 5. Google Cloud AI Platform: és una plataforma d’intel·ligència artificial basada en el núvol que s’utilitza per a tasques d’aprenentatge automàtic i processament de llenguatge natural.
 6. Amazon SageMaker: és una plataforma d’aprenentatge automàtic basada en el núvol que s’utilitza per a tasques com ara reconeixement de veu, processament d’imatges i anàlisi de dades.
 7. Microsoft Cognitive Services: és una plataforma d’intel·ligència artificial que s’utilitza per a tasques com ara processament de llenguatge natural, reconeixement d’imatges i anàlisi de sentiments.
 8. Dialogflow: és una plataforma de desenvolupament de chatbots de Google que s’utilitza en aplicacions d’atenció al client i assistència virtual.
 9. H2O.ai: és una plataforma d’aprenentatge automàtic de codi obert que s’utilitza per a tasques com ara anàlisi de dades i modelatge predictiu.
 10. Caffe: és una biblioteca de codi obert d’aprenentatge profund que s’utilitza per a tasques de visió per computadora, reconeixement de veu i anàlisi de dades.

Programació

A continuació, s’esmenten algunes eines d’IA que es poden utilitzar per generar codi de programació:

 1. GPT-3: És una xarxa neuronal generativa de llenguatge natural desenvolupada per OpenAI que es pot utilitzar per generar codi en diversos llenguatges de programació. Tot i això, aquesta eina encara està en fase de desenvolupament i pot generar codi amb errors o ineficient.
 2. Codex: És una eina d’intel·ligència artificial desenvolupada per GitHub que utilitza la tecnologia d’OpenAI per generar codi. Codex pot entendre el context i les intencions del programador i, per tant, generar codi més precís i personalitzat.
 3. Kite: És un complement d’intel·ligència artificial per a editors de codi que utilitza aprenentatge automàtic per oferir suggeriments de codi i autocompletar el codi en temps real. Kite és capaç d’aprendre dels patrons de codi escrits pels programadors i pot ajudar a millorar l’eficiència del flux de treball.